Commit 3ddd1101 authored by TropOS's avatar TropOS

adicionado novos relays

parent 5186fccc
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ARDUINO_SHIELD
#
DEF ARDUINO_SHIELD SHIELD 0 40 Y Y 1 F N
F0 "SHIELD" -350 950 60 H V C CNN
F1 "ARDUINO_SHIELD" 50 -950 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -650 -900 650 900 0 1 0 N
X 0 0 950 -800 300 L 50 50 1 1 B
X 1 1 950 -700 300 L 50 50 1 1 B
X 2 2 950 -600 300 L 50 50 1 1 B
X 3 3 950 -500 300 L 50 50 1 1 B
X 4 4 950 -400 300 L 50 50 1 1 B
X 5 5 950 -300 300 L 50 50 1 1 B
X 6 6 950 -200 300 L 50 50 1 1 B
X 7 7 950 -100 300 L 50 50 1 1 B
X 8 8 950 100 300 L 50 50 1 1 B
X 9 9 950 200 300 L 50 50 1 1 B
X 10 10 950 300 300 L 50 50 1 1 B
X 11 11 950 400 300 L 50 50 1 1 B
X 12 12 950 500 300 L 50 50 1 1 B
X 13 13 950 600 300 L 50 50 1 1 B
X 5V 5V -950 200 300 R 50 50 1 1 W
X AD0 AD0 -950 -300 300 R 50 50 1 1 B
X AD1 AD1 -950 -400 300 R 50 50 1 1 B
X AD2 AD2 -950 -500 300 R 50 50 1 1 B
X AD3 AD3 -950 -600 300 R 50 50 1 1 B
X 3V3 3V3 -950 300 300 R 50 50 1 1 W
X AD4 AD4 -950 -700 300 R 50 50 1 1 B
X AD5 AD5 -950 -800 300 R 50 50 1 1 B
X RST RST -950 400 300 R 50 50 1 1 I
X GND1 GND1 -950 100 300 R 50 50 1 1 W
X GND2 GND2 -950 0 300 R 50 50 1 1 W
X GND3 GND3 950 700 300 L 50 50 1 1 W
X AREF AREF 950 800 300 L 50 50 1 1 W
X V_IN V_IN -950 -100 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BC547
#
DEF BC547 Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "BC547" 200 0 50 H V L CNN
F2 "TO-92" 200 -75 50 H V L CIN
F3 "" 0 0 50 H V L CNN
ALIAS BC546 BC548 BC549 BC550
$FPLIST
TO-92*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 0 25 0 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X03
#
DEF CONN_01X03 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X03" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X03
Pin_Header_Angled_1X03
Socket_Strip_Straight_1X03
Socket_Strip_Angled_1X03
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 105 10 95 0 1 0 N
S -50 150 50 -150 0 1 0 N
X P1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D
#
DEF D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Diode_*
D-Pak_TO252AA
*SingleDiode
*_Diode_*
*SingleDiode*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 -50 50 -50 -50 N
P 3 0 1 0 50 50 -50 0 50 -50 F
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
LED-3MM
LED-5MM
LED-10MM
LED-0603
LED-0805
LED-1206
LEDV
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -50 50 -50 -50 N
P 3 0 1 0 -80 -25 -125 -65 -120 -40 N
P 3 0 1 0 -65 -40 -110 -80 -105 -55 N
P 3 0 1 0 50 50 -50 0 50 -50 F
X K 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X A 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# POT
#
DEF POT RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "POT" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -150 50 150 -50 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 50 -20 70 20 70 F
X 1 1 -250 0 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 0 150 80 D 40 40 1 1 P
X 3 3 250 0 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
R_*
Resistor_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RELAY_5
#
DEF RELAY_5 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" 0 150 50 H V C CNN
F1 "RELAY_5" 150 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -100 -350 -90 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -50 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -50 50 -50 N
P 2 0 1 0 -90 -350 -70 -369 N
P 2 0 1 0 -90 -319 -90 -300 N
P 2 0 1 0 -80 -330 -90 -319 N
P 2 0 1 0 -80 -290 -90 -300 N
P 2 0 1 0 -70 -369 -50 -369 N
P 2 0 1 0 -50 -410 -50 -209 N
P 2 0 1 0 -50 -330 -80 -330 N
P 2 0 1 0 -50 -330 0 -330 N
P 2 0 1 0 -50 -290 -80 -290 N
P 2 0 1 0 -50 -250 0 -250 N
P 2 0 1 0 -50 -209 0 -209 N
P 2 0 1 0 0 -410 -50 -410 N
P 2 0 1 0 0 -369 -50 -369 N
P 2 0 1 0 0 -369 29 -369 N
P 2 0 1 0 0 -330 29 -330 N
P 2 0 1 0 0 -290 -50 -290 N
P 2 0 1 0 0 -290 29 -290 N
P 2 0 1 0 0 -250 29 -250 N
P 2 0 1 0 0 -209 0 -410 N
P 2 0 1 0 10 -119 89 -119 N
P 2 0 1 0 10 -9 89 -9 N
P 2 0 1 0 29 -369 39 -360 N
P 2 0 1 0 29 -330 39 -340 N
P 2 0 1 0 29 -290 39 -280 N
P 2 0 1 0 29 -250 39 -259 N
P 2 0 1 0 39 -360 39 -340 N
P 2 0 1 0 39 -259 39 -280 N
P 2 0 1 0 50 -150 50 -130 N
P 2 0 1 0 50 -130 50 -119 N
P 2 0 1 0 50 -80 10 -119 N
P 2 0 1 0 50 -50 10 -9 N
P 2 0 1 0 50 -50 100 -50 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -9 N
P 2 0 1 0 50 50 100 50 N
P 2 0 1 0 89 -119 50 -80 N
P 2 0 1 0 89 -9 50 -50 N
P 2 0 1 0 100 -150 50 -150 N
X 1 1 -400 -350 300 R 50 50 1 1 I
X 2 2 -400 -250 300 R 50 50 1 1 I
X Comum 3 -400 -50 300 R 50 50 1 1 P
X NC 4 400 50 300 L 50 50 1 1 P
X NO 5 400 -150 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SWITCH_INV
#
DEF SWITCH_INV SW 0 0 N Y 1 F N
F0 "SW" -200 150 50 H V C CNN
F1 "SWITCH_INV" -150 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
C -150 0 50 0 0 0 N
C 150 -100 50 0 0 0 N
C 150 100 50 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 0 150 50 N
X 1 1 500 100 300 L 50 50 1 1 P
X 2 2 -500 0 300 R 50 50 1 1 P
X 3 3 500 -100 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
......@@ -140,17 +140,6 @@ F 3 "" H 9150 3500 50 0000 C CNN
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L 7805 U?
U 1 1 570E5D61
P 2000 3300
F 0 "U?" H 2150 3104 50 0000 C CNN
F 1 "Sensor de Chuva" H 2000 3500 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2000 3300 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2000 3300 50 0000 C CNN
1 2000 3300
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L POT RV?
U 1 1 570E5DB8
P 2750 2900
......@@ -162,36 +151,25 @@ F 3 "" H 2750 2900 50 0000 C CNN
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L 7805 U?
U 1 1 570E5E13
P 2050 4000
F 0 "U?" H 2200 3804 50 0000 C CNN
F 1 "Sensor de Temperatura" H 2050 4200 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2050 4000 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2050 4000 50 0000 C CNN
1 2050 4000
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 570EC928
P 2000 3550
F 0 "#PWR?" H 2000 3550 30 0001 C CNN
F 1 "GND" H 2000 3480 30 0001 C CNN
F 2 "" H 2000 3550 60 0000 C CNN
F 3 "" H 2000 3550 60 0000 C CNN
1 2000 3550
P 1600 3900
F 0 "#PWR?" H 1600 3900 30 0001 C CNN
F 1 "GND" H 1600 3830 30 0001 C CNN
F 2 "" H 1600 3900 60 0000 C CNN
F 3 "" H 1600 3900 60 0000 C CNN
1 1600 3900
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 570EC954
P 2050 4250
F 0 "#PWR?" H 2050 4250 30 0001 C CNN
F 1 "GND" H 2050 4180 30 0001 C CNN
F 2 "" H 2050 4250 60 0000 C CNN
F 3 "" H 2050 4250 60 0000 C CNN
1 2050 4250
P 2100 4800
F 0 "#PWR?" H 2100 4800 30 0001 C CNN
F 1 "GND" H 2100 4730 30 0001 C CNN
F 2 "" H 2100 4800 60 0000 C CNN
F 3 "" H 2100 4800 60 0000 C CNN
1 2100 4800
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
......@@ -205,8 +183,6 @@ F 3 "" H 2750 3150 60 0000 C CNN
1 2750 3150
1 0 0 -1
$EndComp
Text GLabel 9150 3850 2 60 Input ~ 0
Terra_Tomada
$Comp
L D D?
U 1 1 570EFCBF
......@@ -230,17 +206,6 @@ F 3 "" H 10350 2300 60 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L INDUCTOR L?
U 1 1 570F2867
P 9050 4150
F 0 "L?" V 9000 4150 50 0000 C CNN
F 1 "INDUCTOR" V 9150 4150 50 0000 C CNN
F 2 "" H 9050 4150 50 0000 C CNN
F 3 "" H 9050 4150 50 0000 C CNN
1 9050 4150
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L R 2k7
U 1 1 570F34B1
P 7150 1700
......@@ -262,8 +227,6 @@ F 3 "" H 2750 2650 60 0000 C CNN
1 2750 2650
1 0 0 -1
$EndComp
Text GLabel 9050 4450 3 60 Input ~ 0
TEnsão_Tomada
$Comp
L ARDUINO_SHIELD SHIELD?
U 1 1 57C08A6B
......@@ -275,8 +238,6 @@ F 3 "" H 4550 2550 60 0000 C CNN
1 4550 2550
1 0 0 -1
$EndComp
Text GLabel 9050 4450 0 60 Input ~ 0
Nao_faz_parte_da_PCB_conexao_tomada
$Comp
L +5V #PWR?
U 1 1 57C5003B
......@@ -310,17 +271,47 @@ F 3 "" H 9300 2900 50 0000 C CNN
1 9300 2900
-1 0 0 1
$EndComp
Text GLabel 9150 3500 3 60 Input ~ 0
Terra_Tomada
Text GLabel 9050 3500 3 60 Input ~ 0
TEnsão_Tomada
$Comp
L +5V #PWR?
U 1 1 57C5E716
P 1900 4050
F 0 "#PWR?" H 1900 4140 20 0001 C CNN
F 1 "+5V" H 1900 4140 30 0000 C CNN
F 2 "" H 1900 4050 60 0000 C CNN
F 3 "" H 1900 4050 60 0000 C CNN
1 1900 4050
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L CONN_01X03 Conector
U 1 1 57C5E84D
P 2100 4400
F 0 "Conector pra sensor de temperatura" H 2100 4600 50 0000 C CNN
F 1 "CONN_01X03" V 2200 4400 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2100 4400 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2100 4400 50 0000 C CNN
1 2100 4400
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L CONN_01X03 Conector
U 1 1 57C5ECC0
P 1400 3550
F 0 "Conector para sensor de umidade do solo" H 1400 3750 50 0000 C CNN
F 1 "CONN_01X03" V 1500 3550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 1400 3550 50 0000 C CNN
F 3 "" H 1400 3550 50 0000 C CNN
1 1400 3550
-1 0 0 1
$EndComp
Wire Wire Line
6700 2450 6700 2650
Connection ~ 9050 4250
Wire Wire Line
6600 1950 6700 1950
Wire Wire Line
9050 3500 9050 3850
Wire Wire Line
9150 3500 9150 3850
Wire Wire Line
9050 4250 9050 4300
Wire Wire Line
10350 2300 10350 2700
Wire Wire Line
......@@ -329,28 +320,12 @@ Wire Wire Line
2900 2900 2900 3050
Wire Wire Line
2900 3050 3600 3050
Wire Wire Line
2400 3250 3600 3250
Wire Wire Line
1600 3250 1600 3650
Wire Wire Line
1600 3650 5600 3650
Wire Wire Line
5600 3650 5600 2750
Wire Wire Line
5600 2750 5500 2750
Wire Wire Line
2450 3950 2750 3950
Wire Wire Line
2750 3950 2750 3350
Wire Wire Line
2750 3350 3600 3350
Wire Wire Line
1650 3950 1650 4350
Wire Wire Line
1650 4350 5700 4350
Wire Wire Line
5700 4350 5700 2350
Wire Wire Line
5700 2350 5500 2350
Wire Wire Line
......@@ -394,4 +369,34 @@ Wire Wire Line
Wire Wire Line
8700 2200 9700 2200
Connection ~ 9700 2300
Wire Wire Line
8900 2950 8900 3250
Wire Wire Line
8900 3250 9250 3250
Wire Wire Line
9250 3250 9250 3300
Wire Wire Line
1600 3400 3600 3400
Wire Wire Line
3600 3400 3600 3350
Wire Wire Line
3250 3250 3600 3250
Wire Wire Line
2200 3900 3250 3900
Wire Wire Line
3250 3900 3250 3250
Wire Wire Line
2200 4200 2200 3900
Wire Wire Line
2100 4200 2100 4800
Wire Wire Line
1900 4050 1900 4150
Wire Wire Line
1900 4150 2000 4150
Wire Wire Line
2000 4150 2000 4200
Wire Wire Line
1600 3400 1600 3450
Wire Wire Line
1600 3550 1600 3900
$EndSCHEMATC
......@@ -30,7 +30,6 @@ LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:w_connectors
LIBS:arduino_shieldsNCL
LIBS:IB_modificando-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
......@@ -46,9 +45,9 @@ Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
Text Label 7350 2750 0 60 ~ 0
5-NormalmenteFechado
4-NormalmenteFechado
Text Label 7450 2950 0 60 ~ 0
4-NormalmenteAberto
5-NormalmenteAberto
Text Label 7450 3200 0 60 ~ 0
3-Comum
$Comp
......@@ -260,17 +259,6 @@ F 3 "" H 7250 550 60 0000 C CNN
1 7250 550
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L RELE_2_SAIDAS 5V?
U 1 1 57C51C57
P 9300 2900
F 0 "5V?" H 9250 3100 50 0000 C CNN
F 1 "RELE_2_SAIDAS" H 9450 2400 50 0000 C CNN
F 2 "" H 9300 2900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 9300 2900 50 0000 C CNN
1 9300 2900
-1 0 0 1
$EndComp
Text GLabel 9150 3500 3 60 Input ~ 0
Terra_Tomada
Text GLabel 9050 3500 3 60 Input ~ 0
......@@ -287,7 +275,7 @@ F 3 "" H 1900 4050 60 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L CONN_01X03 Conector
L CONN_01X03 Conector~pra~sensor~de~temperatura
U 1 1 57C5E84D
P 2100 4400
F 0 "Conector pra sensor de temperatura" H 2100 4600 50 0000 C CNN
......@@ -298,7 +286,7 @@ F 3 "" H 2100 4400 50 0000 C CNN
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L CONN_01X03 Conector
L CONN_01X03 Conector~para~sensor~de~umidade~do~solo
U 1 1 57C5ECC0
P 1400 3550
F 0 "Conector para sensor de umidade do solo" H 1400 3750 50 0000 C CNN
......@@ -399,4 +387,15 @@ Wire Wire Line
1600 3400 1600 3450
Wire Wire Line
1600 3550 1600 3900
$Comp
L RELAY_5 K?
U 1 1 57CF0905
P 9300 2900
F 0 "K?" H 9300 3050 50 0000 C CNN
F 1 "RELAY_5" H 9450 2400 50 0000 C CNN
F 2 "" H 9300 2900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 9300 2900 50 0000 C CNN
1 9300 2900
-1 0 0 1
$EndComp
$EndSCHEMATC
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# RELAY_5
#
DEF RELAY_5 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" 0 150 50 H V C CNN
F1 "RELAY_5" 150 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -100 -350 -90 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -50 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -50 50 -50 N
P 2 0 1 0 -90 -350 -70 -369 N
P 2 0 1 0 -90 -319 -90 -300 N
P 2 0 1 0 -80 -330 -90 -319 N
P 2 0 1 0 -80 -290 -90 -300 N
P 2 0 1 0 -70 -369 -50 -369 N
P 2 0 1 0 -50 -410 -50 -209 N
P 2 0 1 0 -50 -330 -80 -330 N
P 2 0 1 0 -50 -330 0 -330 N
P 2 0 1 0 -50 -290 -80 -290 N
P 2 0 1 0 -50 -250 0 -250 N
P 2 0 1 0 -50 -209 0 -209 N
P 2 0 1 0 0 -410 -50 -410 N
P 2 0 1 0 0 -369 -50 -369 N
P 2 0 1 0 0 -369 29 -369 N
P 2 0 1 0 0 -330 29 -330 N
P 2 0 1 0 0 -290 -50 -290 N
P 2 0 1 0 0 -290 29 -290 N
P 2 0 1 0 0 -250 29 -250 N
P 2 0 1 0 0 -209 0 -410 N
P 2 0 1 0 10 -119 89 -119 N
P 2 0 1 0 10 -9 89 -9 N
P 2 0 1 0 29 -369 39 -360 N
P 2 0 1 0 29 -330 39 -340 N
P 2 0 1 0 29 -290 39 -280 N
P 2 0 1 0 29 -250 39 -259 N
P 2 0 1 0 39 -360 39 -340 N
P 2 0 1 0 39 -259 39 -280 N
P 2 0 1 0 50 -150 50 -130 N
P 2 0 1 0 50 -130 50 -119 N
P 2 0 1 0 50 -80 10 -119 N
P 2 0 1 0 50 -50 10 -9 N
P 2 0 1 0 50 -50 100 -50 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -9 N
P 2 0 1 0 50 50 100 50 N
P 2 0 1 0 89 -119 50 -80 N
P 2 0 1 0 89 -9 50 -50 N
P 2 0 1 0 100 -150 50 -150 N
X 1 1 -400 -350 300 R 50 50 1 1 I
X 2 2 -400 -250 300 R 50 50 1 1 I
X Comum 3 -400 -50 300 R 50 50 1 1 P
X NC 4 400 50 300 L 50 50 1 1 P
X NO 5 400 -150 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:w_connectors
LIBS:arduino_shieldsNCL
LIBS:IB_modificando-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
Text Label 7350 2750 0 60 ~ 0
5-NormalmenteFechado
Text Label 7450 2950 0 60 ~ 0
4-NormalmenteAberto
Text Label 7450 3200 0 60 ~ 0
3-Comum
$Comp
L BC546 Q?
U 1 1 570E5627
P 7150 2350
F 0 "Q?" H 7350 2425 50 0000 L CNN
F 1 "BC546" H 7350 2350 50 0000 L CNN
F 2 "TO-92" H 7350 2275 50 0000 L CIN
F 3 "" H 7150 2350 50 0000 L CNN
1 7150 2350
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 570E567D
P 6700 2650
F 0 "#PWR?" H 6700 2650 30 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6700 2580 30 0001 C CNN
F 2 "" H 6700 2650 60 0000 C CNN
F 3 "" H 6700 2650 60 0000 C CNN
1 6700 2650
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L R 2K7
U 1 1 570E5703