Hardware da SACADA Mini, primeira versão usando STM32F303, ADS1115 e INA333.

Name
Last commit
Last update
Assembly Loading commit data...
Case Loading commit data...
Esquemas Loading commit data...
Fabrication Loading commit data...
Imagens Loading commit data...
KiCAD Loading commit data...
.gitignore Loading commit data...
LICENSE Loading commit data...
README.md Loading commit data...